Home » Senioriportaali

Senioriportaali

Senioriportaali on ikäihmisille suunniteltu kansallinen verkkopalvelu, jonka toteutuksessa on huomioitu erityisesti ikäihmisten seksuaaliset erityistarpeet. Hankkeen tavoitteena on luoda valtakunnallinen vertaistukiverkosto internetpalveluna ikäihmisten seksuaaliterveystarpeisiin sekä luoda pohjaa tulevaisuuden seksuaalista syrjäytymistä ehkäisevälle työlle. Senioriportaaliin kootaan ikäihmisille kohdennettuja tukipalveluja ja oppimismateriaaleja joilla edistetään seksuaalista kanssakäymistä ja kasvua.

Palvelua toteutetaan yhteistyössä seksikauppa www.libido.fi kanssa.

Senioriportaalin avulla kehitetään ikäihmisten seksuaalitietoutta sekä mahdollistetaan ajankohtaisen tiedon ja innovaatioiden ulottaminen ikäihmisille, heille sopivassa muodossa. Senioriportaali toimii myös avoimena oppimis- ja vuorovaikutusympäristönä kaikille seksuaalisuudesta kiinnostuneille.

Portaali avataan vaiheittain vuosien 2017-2021 aikana.

Tallenna